יחד ננצח!

גדלים תקניים

מימדי הברקוד על גבי האריזה מותנים בדיוק שיטת ההדפסה לאותה אריזה ובשטח המוקצה לברקוד.

הברקוד המומלץ הינו בגודל 100% מהתקן.
ניתן להדפיס ברקוד בגודל 80% עד 200% מהתקן.

הקטנת הברקוד לגודל 80%, אפשרית רק כאשר תהליך ההדפסה מאפשר דיוק ברוחב הקווים.
חלק מתהליכי ההדפסה דורשים הגדלת הברקוד כדי לאפשר דיוק.
ניתן להגיע לגובה מינימלי של 16 מ"מ אך ורק כאשר מגבלות בגודל האריזה אינן מאפשרות הדפסת ברקוד בגובה תקני.
בדוגמאות להלן מצוינות מידות ל- 3 גדלים סטנדרטיים אולם, בטווח מקדמי ההגדלה בין 80% ל- 200% ניתן להשתמש בכל מקדם הגדלה בכפוף לאיכות ההדפסה.