יחד ננצח!

יתרונות בשימוש ב-GTIN

ברגע שחברה הקצתה GTIN לפריט מסחרי, הוא מספק שפה משותפת לכל הגורמים והשותפים העסקיים ברחבי העולם ומאפשר זיהוי ייחודי של הפריט והעברת מידע לגביו בקלות.

ניתן לקודד את ה-GTIN בברקוד GS1 או תג EPC/RFID.
על ידי סריקת הקוד או קריאת התג, חברות יכולות לעבד מוצרים ומידע רלוונטי באופן יעיל ומדויק.
לדוגמה: בקופה בחנות, בעת קבלת סחורה במחסן ובמתן תרופות בבית חולים.

ניתן להשתמש ב-GTIN לזיהוי חד משמעי של פריטים מסחריים אונליין. לדוגמה: בקטלוגים, בהודעות אלקטרוניות בהזמנות רכש וחשבוניות, וגם לשבץ בדפי אינטרנט לשימוש מיטבי על ידי מנועי חיפוש וצרכני מידע נוספים.

שימוש חוזר בברקודים האם מותר?

החל מה-1 בינואר, 2019, לא ניתן לעשות שימוש חוזר ב- GTIN. כלומר, אי אפשר להקצות מחדש GTIN לפריט מסחרי אחר. כארגון ניטרלי ללא מטרת רווח המונע על ידי תעשייה גלובלית, GS1 נתבקש על ידי התעשייה לעדכן את תקן ניהול ה-GTIN הגלובלי.

עדכון התקן מבטיח עקיבות לאורך שרשרת האספקה ומבטיח את ערך הזיהוי של מוצר ייחודי. בנוסף, עדכון התקן תואם לשיטות העבודה הגלובליות המיטביות.

סיבת העדכון: פריטים מסחריים (והנתונים הרלוונטיים להם) נשארים במסלול רכישה דיגיטלי/ אונליין זמן רב יותר מאשר בשרשראות אספקה פיזיות בחנויות.
לדוגמה, בשווקי צרכן- לצרכן, המוצרים עשויים להישאר עשורים.
בשל כך, הפסקת השימוש החוזר ב-GTIN הינה קריטית בעולם רב- ערוצים.

השלכות אי ציות לתקן אי השימוש החוזר ב-GTIN, כוללות :
דחיית המוצר בשוק.
בלבול בין מוצרים.
אובדן שלמות הנתונים.
צורך להדפיס מחדש אריזות מוצרים או החזרת מוצרים מהמדפים.
נזק פוטנציאלי למוניטין בין שותפים מסחריים.

שאלות ותשובות בנושא אי שימוש

כן. החל מה-1 בינואר, 2019, אין להקצות מחדש GTIN ללא קשר למקום בו הוקצה בהיררכיית האריזה.

לא, עדכון התקן הגלובלי חל על כל הפריטים המסחריים, ללא קשר לסקטור.

בסקטורים מסוימים, כמו שירותי הבריאות, אי השימוש החוזר ב-GTIN נכנס לתוקף החל מ-2011.

לא תהיה השפעה עליך שכן אתה כבר מציית לעדכון. כל מה שעליך לעשות הוא להמשיך לא לעשות שימוש חוזר ב-GTIN על מוצריך ולחדש את הרישום השנתי ל- GS1 כדי לשמור על תוקף ה-GTIN

התקן הגלובלי החדש של אי שימוש חוזר ב-GTIN הינו תוצאה של משוב תעשייתי ל- GS1 ברמה גלובלית. כלל זה נועד על מנת לתמוך בספקים כאשר הם מבצעים עקיבות המוצר לטווח ארוך הן בהפצה לשרשרת האספקה והן לאחר הרכישה. אנחנו ב GS1 מתגאים בהיותנו ארגון ניטרלי הנובע ומקבל היזון חוזר מהתעשייה, ומעדכנים בקביעות את התקן הגלובלי העשוי להשפיע רק על חלק מהנרשמים. עדיין חיוני לציית לעדכונים על מנת להבטיח שכולם משתמשים בשיטות העבודה המיטביות. על כל הארגונים ליישם את התקן הגלובלי החדש עד ה-1 בינואר, 2019.
שימור רשומות ה-GTIN בהם נעשה שימוש ממשיך להיות באחריות המשתמש. אם בטעות השתמשת שוב ב-GTIN, אתה עלול להתמודד עם ההשלכות הרבות שהשימוש החד פעמי ב-GTIN נועד למנוע: בלבול בין מוצרים. אובדן שלמות נתונים. סתירות לגבי בעלות על GTIN. צורך להדפיס מחדש אריזות מוצר או להחזיר מוצרים מהמדפים. נזק פוטנציאלי למוניטין בין שותפים מסחריים. כדי למנוע את בעיות הכפילות ב-GTIN, GS1 ממליצה לשמור בסיס נתונים יסודי ומרוכז המקטלג את ה-GTIN, המוצרים שהוקצו לו ותכונות מגדירות עיקריות.

יש לסקור את מערכת הקצאות ה-GTIN.
עליך לוודא, שהכללים הנוכחיים לגבי שימוש חוזר קודדו במערכת.
עלייך לוודא שיש התאמה לתקן המעודכן.
במידה והינך משתמש בפתרונות תוכנה מצד ג', יש לוודא שספקי הפתרונות מוכנים לתמיכה בשינוי.

כן, החריגים היחידים הם:
ניתן למחוק את ה-GTIN מכל הקטלוגים מבלי לסמן תחילה כי הוא מוחזר או מופסק, וניתן להשתמש בו שוב 12 חודשים לאחר המחיקה או לאחר השיתוף האחרון עם שותף מסחרי (המאוחר מבין השניים).
במקרה שבו ה GTIN פורסם באופן נגיש (לדוגמה, בקטלוג או ישירות לשותף המסחרי) עם סטטוס המציין כי מדובר בטיוטה, סטטוס ראשוני, נסיוני, או כל סטטוס זהה אחר מלבד סופי מוחזר, מופסק או נמחק. ובמידה והשותפים המסחריים איתם שותף ה-GTIN הסכימו לשימוש חוזר, או כתנאי לקבלת הנתונים או לאחר מחיקה .
(לדוגמה, ה-GTIN נשלח לשותפים המסחריים כחלק משלב פיתוח מוצר נסיוני) או לאחר המחיקה לדוגמה, כל השותפים המסחריים אישרו כי ה-GTIN בסטטוס טיוטה, ראשוני או נסיוני לא הופץ במערכת שתושפע לרעה מאי שימוש חוזר ב- GTIN).
אם ה-GTIN מעולם לא פורסם באופן נגיש חיצונית (לדוגמה, בקטלוג או ישירות לשותף מסחרי) ניתן לעשות בו שימוש חוזר מיד.
ניתן להשתמש ב-GTIN המקורי בפריטים מסחריים שהוחזרו מהשוק ושווקו מחדש במידה ושווקו שוב ללא תיקונים או שינויים הדורשים GTIN חדש כפי שמצוין בתקן ניהול GTIN.